Tekninen lautakunta, kokous 11.5.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 39 Maanvaihto seurakunnan ja kunnan kesken.

RauDno-2022-228

Valmistelija

  • Janne Martiskainen, tekninen johtaja, janne.martiskainen@rautalampi.fi

Perustelut

Maanvaihto seurakunnan ja Rautalammin kunnan kesken liitteenä olevien karttojen mukaisilta alueilta.

 

 

 

 

 

Vaikutusten arviointi:(alleviivattuna)

- Henkilöstövaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta

- Lapsivaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta

- Ympäristövaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta

- Yritysvaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta

Ehdotus

Esittelijä

  • Janne Martiskainen, tekninen johtaja, janne.martiskainen@rautalampi.fi

Tekninen lautakunta keskustelee maanvaihdon järkevyydestä ehdotetulla tavalla, hyötyjen sekä haittojen osalta ja esittää tarvittaessa asian viemistä eteenpäin.

Päätös

Tekninen lautakunta jatkaa neuvotteluja vaihdettavista maa-alueista.


Muutoksenhaku

Koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa, oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta ei saa tehdä. (Kuntalaki 410/2015 § 136)