Tekninen lautakunta, kokous 11.5.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 37 Lupa Toholahden tiehankkeiden kantavuus- ja korkomittausten teettämiselle ulkopuolisen toimesta.

RauDno-2022-226

Valmistelija

  • Janne Martiskainen, tekninen johtaja, janne.martiskainen@rautalampi.fi

Perustelut

Aiemmin on ollut puhetta Toholahden tiehankeiden yhteyteen tarkistusmittausten tekemisestä. Mittaukset on tarkoitus suorittaa Yrjö Kaijärventien osalta kantavuusmittauksin ja Teollisuustien osalta koron merkkauksin sekä siihen liittyvin toimenpitein.

 

 

Vaikutusten arviointi:(alleviivattuna)

- Henkilöstövaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta

- Lapsivaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta

- Ympäristövaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta

- Yritysvaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta

Ehdotus

Esittelijä

  • Janne Martiskainen, tekninen johtaja, janne.martiskainen@rautalampi.fi

Tekninen johtaja pyytää lupaa toteuttaa kyseiset toimenpiteet ulkopuolisen asiantuntijan toimesta.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa, oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta ei saa tehdä. (Kuntalaki 410/2015 § 136)