Tekninen lautakunta, kokous 11.5.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 36 Kaavoituskatsaus 2022

RauDno-2022-224

Valmistelija

  • Janne Martiskainen, tekninen johtaja, janne.martiskainen@rautalampi.fi

Perustelut

Tekninen osasto on valmistellut kaavoituskatsauksen vuodelle 2022, joka on liitteenä.

 

Vaikutusten arviointi:(alleviivattuna)

- Henkilöstövaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta

- Lapsivaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta

- Ympäristövaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta

- Yritysvaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta

Ehdotus

Esittelijä

  • Janne Martiskainen, tekninen johtaja, janne.martiskainen@rautalampi.fi

Tekninen lautakunta esittää kunnanhallitukselle vuoden 2022 kaavoituskatsauksen hyväksymistä.

Päätös

Kaavoituskatsaus hyväksyttiin. Raimo Kemppainen esitti, että pidetään mielessä tulevaisuudessakin, ettei Rautalampi sovellu kaivostoiminnalle.

Myös tuulivoiman osalta on mahdollista n. 6kpl kokoisia puistoja edistää tarvittaessa kunnan puolelta.


Muutoksenhaku

Koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa, oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta ei saa tehdä. (Kuntalaki 410/2015 § 136)