Tekninen lautakunta, kokous 11.5.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 38 Investointisuunnitelman tarkastelu määrärahojen suhteen.

RauDno-2022-227

Valmistelija

  • Janne Martiskainen, tekninen johtaja, janne.martiskainen@rautalampi.fi

Perustelut

Investointisuunnitelman läpikäynti määrärahojen löytämiseksi urheilukentän huoltorakennuksen kunnostamiseen.

 

 

Vaikutusten arviointi:(alleviivattuna)

- Henkilöstövaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta

- Lapsivaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta

- Ympäristövaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta

- Yritysvaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta

Ehdotus

Esittelijä

  • Janne Martiskainen, tekninen johtaja, janne.martiskainen@rautalampi.fi

Tekninen lautakunta käy investointi osion läpi ja esittää tarvittaessa muutosta investointiohjelman toteutukseen.

Päätös

Tekninen lautakunta ei lähde muuttamaan investointisuunnitelmaa.


Muutoksenhaku

Koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa, oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta ei saa tehdä. (Kuntalaki 410/2015 § 136)