Tekninen lautakunta, kokous 10.9.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 77 LISÄPYKÄLÄ: Uusi päiväkoti sähköurakoitsijan valinta (lisäpykälä)

RauDno-2020-565

Valmistelija

  • Antti Tuppura, tekninen johtaja, antti.tuppura@rautalampi.fi

Perustelut

Tekninen osasto on pyytänyt tarjouksia uuden päiväkodin rakentamisen sähkötöistä. Tarjouspyyntö on julkaistu HIlmassa 1.7.2020 ja tarjousten jättöaika on päättynyt 1.9.2020 klo.14.00.

Kilpailutuksen valintakriteerinä on tilaajalle kokonaistaloudellisesti edullisin tarjous. Lisäksi urakoitsijan tulee täyttää seuraavat minimivaatimukset: 

1. Yrityksen referenssiluettelo viimeksi kuluneen viiden vuoden aikana toteutetuista rakennuskohteista. Luettelosta tulee käydä ilmi kohteen nimi, toteutuspaikka, laajuustiedot, urakkasumma, rakennustyyppi,
    ajankohta sekä rakennuttaja.
2. Ilmoitus urakoitsijan vuotuisesta liikevaihdosta. Urakoitsijan urakkasuorituksista koostuva vuotuinen liikevaihto tulee olla keskiarvollisesti vähintään 200.000 € viimeisen viiden vuoden aikana.

Urakkatarjoukset avattiin 2.9.2020 klo.10.14. Urakkatarjouksia saatiin kuudelta  (6) urakoitsijalta.

Urakkaneuvottelu on käyty Suonenjoen Sähköasennus Oy:n kanssa 7.9.2020.

 

Vaikutusten arviointi:(alleviivattuna)

- Henkilöstövaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta

- Lapsivaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta

- Ympäristövaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta

- Yritysvaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta

 

 

 

 

 

Ehdotus

Esittelijä

  • Antti Tuppura, tekninen johtaja, antti.tuppura@rautalampi.fi

Tekninen lautakunta esittää kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle päätettäväksi, että uuden päiväkodin sähkötöiden urakoitsijaksi valitaan edullisimman tarjouksen jättänyt Suonenjoen Sähköasennus Oy, urakkahintaan  184 300,00 euroa (alv 0 %).

Päätös

Hyväsyttiin yksimielisesti.


Muutoksenhaku

Koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa, oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta ei saa tehdä. (Kuntalaki 410/2015 § 136)