Tekninen lautakunta, kokous 10.9.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 78 LISÄPYKÄLÄ: Uusi päiväkoti, rakennusurakoitsijan valinta (lisäpykälä)

RauDno-2020-564

Valmistelija

  • Antti Tuppura, tekninen johtaja, antti.tuppura@rautalampi.fi

Perustelut

Tekninen osasto on pyytänyt tarjouksia uuden päiväkodin rakentamisen rakennusteknisistä töistä sisältäen päätoteuttajan velvollisuudet. Tarjouspyyntö on julkaistu HIlmassa 1.7.2020 ja tarjousten jättöaika on päättynyt 1.9.2020 klo.14.00.

Kilpailutuksen valintakriteerinä on tilaajalle kokonaistaloudellisesti edullisin tarjous. Lisäksi urakoitsijan tulee täyttää seuraavat minimivaatimukset: 

1. Yrityksen referenssiluettelo viimeksi kuluneen viiden vuoden aikana toteutetuista rakennuskohteista. Luettelosta tulee käydä ilmi kohteen nimi, toteutuspaikka, laajuustiedot, urakkasumma, rakennustyyppi,
ajankohta sekä rakennuttaja.
2. Ilmoitus urakoitsijan vuotuisesta liikevaihdosta. Urakoitsijan urakkasuorituksista koostuva vuotuinen liikevaihto tulee olla keskiarvollisesti vähintään 350.000 €.

Urakkatarjoukset avattiin 2.9.2020 klo.9.06. Urakkatarjouksia saatiin kuudelta (6) urakoitsijalta. 

Urakkaneuvottelu on käyty Pieksämäen Ysiysi-Rakennus Oy:n kanssa 7.9.2020.

 

Vaikutusten arviointi:(alleviivattuna)

- Henkilöstövaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta

- Lapsivaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta

- Ympäristövaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta

- Yritysvaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta

 

 

 

 

 

Ehdotus

Esittelijä

  • Antti Tuppura, tekninen johtaja, antti.tuppura@rautalampi.fi

Tekninen lautakunta esittää kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle päätettäväksi, että uuden päiväkodin rakentamisen rakennusteknisten töiden suorittajaksi valitaan edullisimman tarjouksen jättänyt Pieksämäen Ysiysi-Rakennus Oy, urakkahintaan 878 000,00 euroa (alv 0 %).

Päätös

Hyväksyttiin yksimielisesti.


Muutoksenhaku

Koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa, oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta ei saa tehdä. (Kuntalaki 410/2015 § 136)