Tekninen lautakunta, kokous 10.9.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 76 LISÄPYKÄLÄ: Uusi päiväkoti, rakennusautomaatiourakoitsijan valinta (lisäpykälä)

RauDno-2020-566

Valmistelija

  • Antti Tuppura, tekninen johtaja, antti.tuppura@rautalampi.fi

Perustelut

Tekninen osasto on pyytänyt tarjouksia uuden päiväkodin rakentamisen rakennusautomaatiotöistä. Tarjouspyyntö on julkaistu HIlmassa 1.7.2020 ja tarjousten jättöaika on päättynyt 1.9.2020 klo.14.00.

Kilpailutuksen valintakriteerinä on tilaajalle kokonaistaloudellisesti edullisin tarjous. Lisäksi urakoitsijan tulee täyttää seuraavat minimivaatimukset: 

1. Yrityksen referenssiluettelo viimeksi kuluneen viiden vuoden aikana toteutetuista rakennuskohteista. Luettelosta tulee käydä ilmi kohteen nimi, toteutuspaikka, laajuustiedot, urakkasumma, rakennustyyppi,
    ajankohta sekä rakennuttaja.
2. Ilmoitus urakoitsijan vuotuisesta liikevaihdosta. Urakoitsijan urakkasuorituksista koostuva vuotuinen liikevaihto tulee olla keskiarvollisesti vähintään 200.000 € viimeisen viiden vuoden aikana.

Urakkatarjoukset avattiin 2.9.2020 klo.10.05. Urakkatarjouksia saatiin viidelta  (5) urakoitsijalta. 

Urakkaneuvottelu on käyty Fidelix Oy:n kanssa 7.9.2020.

 

Vaikutusten arviointi:(alleviivattuna)

- Henkilöstövaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta

- Lapsivaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta

- Ympäristövaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta

- Yritysvaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta

 

 

 

 

 

Ehdotus

Esittelijä

  • Antti Tuppura, tekninen johtaja, antti.tuppura@rautalampi.fi

Tekniselle lautakunta esittää kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle päätettäväksi, että uuden päiväkodin rakennusurakan rakennusautomaatiotöiden suorittajaksi valitaan edullisimman tarjouksen jättänyt Fidelix Oy urakkahintaan 10 350,00 euroa (alv 0 %).

Päätös

Hyväksyttiin yksimielisesti.


Muutoksenhaku

Koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa, oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta ei saa tehdä. (Kuntalaki 410/2015 § 136)