Tekninen lautakunta, kokous 10.9.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 80 LISÄPYKÄLÄ: Uusi päiväkoti, LV- ja IV-urakoiden kilpailuttaminen (lisäpykälä)

RauDno-2020-579

Valmistelija

  • Antti Tuppura, tekninen johtaja, antti.tuppura@rautalampi.fi

Perustelut

Tekninen osasto on pyytänyt tarjouksia uuden päiväkodin rakentamisen LVI - töistä. Tarjouspyyntö on julkaistu HIlmassa 1.7.2020 ja tarjousten jättöaika on päättynyt 1.9.2020 klo.14.00.

Tarjouspyyntöasiakirjoissa oli ristiriitaisuus, joka koski tarjottavan urakan laajuutta.

 

Vaikutusten arviointi:(alleviivattuna)

- Henkilöstövaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta

- Lapsivaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta

- Ympäristövaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta

- Yritysvaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta

 

 

 

 

Ehdotus

Esittelijä

  • Antti Tuppura, tekninen johtaja, antti.tuppura@rautalampi.fi

Tekninen lautakunta päättää, että Rautalammin uuden päiväkodin LV- ja IV - urakat kilpailutetaan uudestaan korjatuilla tarjouspyyntöasiakirjoilla.

Päätös

Hyväksyttiin yksimielisesti.


Muutoksenhaku

Koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa, oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta ei saa tehdä. (Kuntalaki 410/2015 § 136)