Tekninen lautakunta, kokous 10.9.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 81 LISÄPYKÄLÄ: Otto-oikeuspykälä (lisäpykälä)

Valmistelija

  • Antti Tuppura, tekninen johtaja, antti.tuppura@rautalampi.fi

Perustelut

Teknisen johtajan viranhaltijapäätökset ajalla 8.8. - 8.9.2020

Tekninen johtaja
Henkilöstöasiat:
§ 18 Palkkatyöntekijän työsopimuksen muutos ajalle 31.8.-11.9.2020, Jaakko Suvela, 08.09.2020
§ 19 Palkkatyöntekijän työsopimuksen muutos ajalle 31.8.-11.9.2020, Thundiparambil John Johnson., 08.09.2020
§ 20 Palkkatyöntekijän työsopimuksen muutos ajalle 31.8.-11.9.2020, Janne Pakarinen., 09.09.2020
Muut päätökset:
§ 14 Lupa torialueen käyttöön pe 28.8.2020 klo 16.00 - 22.00, 11.08.2020
§ 15 Lupa Kerkonkosken satama-alueen käyttöön 29.8.2020, 24.08.2020
§ 16 Lupa torialueen käyttöön 12.9.2020, 25.08.2020
§ 17 Kuikan pumppaamon rikkoutuneiden pumppujen uusiminen, 25.08.2020

Ehdotus

Esittelijä

  • Antti Tuppura, tekninen johtaja, antti.tuppura@rautalampi.fi

Tekninen lautakunta merkitsee tietoonsa saatetuksi liitteenä olevat teknisen johtajan päätökset ajalta 8.8. - 8.9.2020.

Päätös

Hyväksyttiin yksimielisesti.


Muutoksenhaku

Koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa, oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta ei saa tehdä. (Kuntalaki 410/2015 § 136)