Tarkastuslautakunta, kokous 8.5.2024

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 22 Muut asiat

Perustelut

Otetaan käsiteltäväksi jäsenten muut mahdollisesti esille ottamat asiat.

Päätös

Sihteeri selvittää avoinna olevaa asiaa (11.3.2024).


Muutoksenhaku

Koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa, oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta ei saa tehdä. (Kuntalaki 410/2015 § 136)