Tarkastuslautakunta, kokous 8.5.2024

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 21 Arviointikertomuksen 2023 valmistelu

RauDno-2024-260

Valmistelija

  • Eija Susitaival, eija.susitaival@bdo.fi

Perustelut

Tarkastuslautakunnan vuosityöohjelman mukaisesti lautakunta valmistelee vuoden 2023 arviointikertomusta sihteerin laatiman luonnoksen pohjalta. 

Ehdotus

Tarkastuslautakunta valmistelee vuoden 2023 arviointikertomusta sihteerin laatiman luonnoksen pohjalta. 

Päätös

Tarkastuslautakunta valmisteli vuoden 2023 arviointikertomusta. Päätettiin pitää seuraava valmistelukokous 15.5.2024 klo 13.00.


Muutoksenhaku

Koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa, oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta ei saa tehdä. (Kuntalaki 410/2015 § 136)