Tarkastuslautakunta, kokous 5.4.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 25 Vuodelta 2021 laadittavan arviointikertomuksen valmistelu

RauDno-2022-189

Valmistelija

  • Eija Susitaival, eija.susitaival@bdo.fi

Perustelut

Tarkastuslautakunnan tehtävänä on kuntalain 121 §:n mukaan arvioida, ovatko valtuuston asettamat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet kunnassa ja kuntakonsernissa toteutuneet.

Ehdotus

Puheenjohtaja ehdottaa, että tilintarkastaja esittelee tarkastuslautakunnalle laatimansa vuoden 2021 arviointikertomuksen rungon, jossa on valmisteltu pohjaa mm. toiminnallisten tavoitteiden arviointiin. Tarkastuslautakunta aloittaa vuoden 2021 arviointikertomuksen valmistelutyön ja sopii arviointikertomuksen valmisteluun mahdollisesti tarvittavasta lisäkokouksesta. Tarkastuslautakunta käyttää arviointikertomuksen laadintatyössä tilintarkastajan apua tarpeen mukaan.

Tilintarkastuskertomuksen ja arviointikertomuksen luovutuksen kokousajankohdan 30.5.2022 klo 13 tarkastuslautakunta päätti kokouksessaan 8.3.2022.

Päätös

Tarkastuslautakunta aloitti vuoden 2021 arviointikertomuksen valmistelun päätetyn aikataulun ja toimintatapojen mukaisesti.  


Muutoksenhaku

Koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa, oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta ei saa tehdä. (Kuntalaki 410/2015 § 136)