Tarkastuslautakunta, kokous 15.3.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 8 Tilinpäätös 2020

RauDno-2021-171

Perustelut

Kunnan hallintojohtajan ja kunnanjohtajan kuuleminen vuoden 2020 tilinpäätöksestä. 

Ehdotus

Tarkastuslautakunta merkitsee esityksen ja asiasta käydyn keskustelun tiedoksi.

Päätös

Päätösehdotuksen mukaisesti.

Merkittiin pöytäkirjaan, että Anu Sepponen ja Merja Koivula-Laukka osallistuvat kokoukseen tämän kohdan käsittelyn aikana klo 9.00-9.59.


Muutoksenhaku

Koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa, oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta ei saa tehdä. (Kuntalaki 410/2015 § 136)