Tarkastuslautakunta, kokous 15.3.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 7 Pöytäkirjantarkastajien valinta

Perustelut

Hallintosäännön 144 §:n mukaan pöytäkirjan allekirjoittaa puheenjohtaja ja varmentaa pöytäkirjanpitäjä. Pöytäkirja tarkastetaan toimielimen päättämällä tavalla. Pöytäkirja voidaan allekirjoittaa ja tarkistaa sähöisesti.

Ehdotus

Lautakunta valitsee kaksi pöytäkirjantarkastajaa.

Päätös

Lautakunta valitsee kaksi pöytäkirjantarkastajaa. Valittiin Tauno Herranen ja Martti Törrönen.


Muutoksenhaku

Koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa, oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta ei saa tehdä. (Kuntalaki 410/2015 § 136)