Tarkastuslautakunta, kokous 15.3.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 11 Arviointikertomuksen valmistelu

RauDno-2021-174

Perustelut

Tarkastuslautakunta valmistelee arviointikertomusta vuodesta 2020.

 

Ehdotus

x

Päätös

Valmisteltiin arviointikertomuksen osalta aikataulu vuodelle 2020.


Muutoksenhaku

Koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa, oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta ei saa tehdä. (Kuntalaki 410/2015 § 136)