Tarkastuslautakunta, kokous 10.1.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 8 Muut asiat

Perustelut

Tarkastuslautakunta ottaa käsiteltäväkseen jäsenten muut mahdollisesti esille ottamat asiat.

Päätös

Päätettiin kutsua kunnanhallituksen puheenjohtaja kuultavaksi 8.3.2022 kokoukseen.

Päätettiin maaliskuun tarkastuslautakunnan ajankohdaksi 8.3.2022 klo 13.00.