Sivistyslautakunta (lakkautettu 17.8.2021), kokous 20.3.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 24 Tilinpäätös 2018

RauDno-2019-209

Valmistelija

 • Olli Lipponen, sivistysjohtaja, olli.lipponen@rautalampi.fi

Perustelut

Sivistyslautakunnan vastuualueena ovat seuraavat tulosyksiköt

 • Sivistyksen hallinto
 • Varhaiskasvatus
 • Perusopetus
 • Lukiokoulutus
 • Aikuiskoulutus
 • Kirjastotoimi
 • Nuoriso- ja vapaa-aikatoimi
 • Kulttuuritoimi
 • Joukkoliikenne

Sivistysosaston laskennallinen tulos vuoden 2018 budjetissa poistojen jälkeen oli 5 752 000€ ja toteuma 5 966 000€. Tulos on näin ollen 214 000€ tappiollinen. 

Tappio koostuu pääasiassa perusopetuksen henkilöstömenojen ylityksestä. Matti Lohen koulun osalta ylitystä henkilöstömenoissa oli yhteensä 144 000€ ja Kerkonjoen koulun osalta 20 000€. Myös varhaiskasvatuksen henkilöstömenot ylittivät budjetin yhteensä 46 000€:lla. 

Sivistyslautakunta vastaa osaston toimialojen talousarvion laadinnasta, talouden seurannasta ja tilinpäätöksestä. 

Lautakuntien tulee jättää toimintakertomuksensa ja tilinpäätöstiedot kunnanhallitukselle. Liitteenä on sivistysosaston toimintakertomus ja tilinpäätöstiedot. 

 

 

 

 

Vaikutusten arviointi:(alleviivattuna)

- Henkilöstövaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta

- Lapsivaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta

- Ympäristövaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta

- Yritysvaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta

Ehdotus

Esittelijä

 • Olli Lipponen, sivistysjohtaja, olli.lipponen@rautalampi.fi

Sivistyslautakunta päättää hyväksyä sivistysosaton toimintakertomuksen ja tilinpäätöstiedot vuodelta 2018 liitten mukaisesti. 

Päätös

Sivistyslautakunta päättää hyväksyä sivistysosaton toimintakertomuksen ja tilinpäätöstiedot vuodelta 2018 liitten mukaisesti.