Sivistyslautakunta (lakkautettu 17.8.2021), kokous 20.3.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 22 Pöytäkirjantarkastajien valinta

Valmistelija

  • Anu Sjöberg, toimistosihteeri, anu.sjoberg@rautalampi.fi

Perustelut

Rautalammin kunnan hallintosäännön 144 §:n mukaan pöytäkirja tarkastetaan toimielimen päättämällä tavalla. Pöytäkirjan sisällöstä ja sen pitämisestä vastaa puheenjohtaja. 

Pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan 

Ehdotus

Esittelijä

  • Olli Lipponen, sivistysjohtaja, olli.lipponen@rautalampi.fi

Pöytäkirjan tarkastaa voimassa olevan käytännön mukaisesti kaksi kokouksessa paikalla ollutta toimielimen jäsentä tai varajäsentä. Toimielin valitsee tämän kokouksen pöytäkirjantarkastajat.

Päätös

Pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Arttu Matilainen ja Tauno Herranen