Sivistyslautakunta (lakkautettu 17.8.2021), kokous 20.3.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 27 Muut asiat

Perustelut

Sivistyslautakunta ottaa käsiteltäväkseen jäsenten muut mahdollisesti esille ottamat asiat.

Päätös

Asia saatettu lautakunnan tietoon.