Sivistyslautakunta (lakkautettu 17.8.2021), kokous 20.3.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 25 Koulukuljetusten optiovuoden käyttö

RauDno-2019-204

Valmistelija

  • Olli Lipponen, sivistysjohtaja, olli.lipponen@rautalampi.fi

Perustelut

IS-Hankinta kilpailutti Rautalammin kunnan koululais-, perusturvan- ja kutsutaksikuljetukset  keväällä 2017. Sopimuskausi on 1.3.2017-3.6.2018. Sopimuksessa on mahdollisuus 1+1 optiovuoteen.

Ensimmäinen vuoden pituinen optiovuosi on käytetty keväällä 2019.

Oppilaskuljetusten järjestämisestä lukuvuodelle 2019-2020 on keskusteltu kunnan johtoryhmässä. Asiasta on keskusteltu myös kuljetusten järjestäjien kanssa. Keskusteluissa on päädytty siihen, että koululais-, perusturva- ja kutsutaksikuljetusten hankinnassa käytetään optiovuosi lukuvuodelle 2019-2020.

 

 

 

 

 

Vaikutusten arviointi:(alleviivattuna)

- Henkilöstövaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta

- Lapsivaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta

- Ympäristövaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta

- Yritysvaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta

Ehdotus

Sivistyslautakunta esittää kunnanhallitukselle päätettäväksi, että oppilaskuljetuksissa ja kutsutakseissa hyödynnetään sopimuksessa olevaa toista optiovuotta lukuvuoden 2019-2020 ajan. 

Päätös

Kunnanhallitus on hyväksynyt optiovuosien käytön kokouksessa 7.5.2018 119§ 31.5.2020 asti.