Sivistyslautakunta, kokous 20.1.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 13 Valtuustoaloite koulujen turvallisuuden parantamiseksi

Rau-2020-741

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Olli Lipponen, sivistysjohtaja, olli.lipponen@rautalampi.fi

Perustelut

Kunnanvaltuutettu ja sivistysalautakunnan jäsen Sari Hintikka-Varis on tehnyt valtuustoaloitteen 29.9.2020, jossa hän tuo esiin huolensa koulujen turvallisuustilanteesta ja esittää, että koulut parantaisivat turvallisuuttaan päivittämällä tuvallisuussuunnitelmat sekä harjoittelemalla poikkeustilanteita. Lisäksi Hintikka-Varis esittää, että tehdään tarkka selvitys siitä, mitä toimia kouluissa voidaan tehdä turvallisuuden takaamiseksi. 

 

Sivistyslautakunta on käsitellyt koulujen turvallisuutta 7.10.2020 pidetyssä kokouksessa ja pyytänyt kouluilta suunnitelman turvallisuuden parantamiseksi vuoden 2021 ensimmäiseen kokoukseen. Koulutoimi on lähtenyt toteuttamaan koulujen turvallisuutta parantavia toimenpiteitä. Toimenpiteitä ovat muun muassa turvallisuussuunnitelmien päivittäminen, kuntien välinen yhteistyö, opettajien kouluttaminen ja poikkeustilanteiden harjoitteleminen. Tarkempi suunnitelma tehtävistä toimepiteistä saatetaan lautakunnalle 7.10.2020 pidety kokouksen päätöksen mukaisesti vuoden 2021 ensimmäisessä lautakunnan kokouksessa. 

 

 

 

Vaikutusten arviointi:(alleviivattuna)

- Henkilöstövaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta

- Lapsivaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta

- Ympäristövaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta

- Yritysvaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta

Ehdotus

Esittelijä

Olli Lipponen, sivistysjohtaja, olli.lipponen@rautalampi.fi

Sivistyslautakunta toteaa, että koulutoimi on aloittanut toimet koulujen turvallisuuden parantamiseksi ja pitäytyy päätöksessään, jonka mukaan koulut toimittavat suunnitelman turvallisuuden parantamisesta vuoden 2021 ensimmäiseen lautakunnan kokoukseen. 

Päätös

Sivistyslautakunta toteaa, että koulutoimi on aloittanut toimet koulujen turvallisuuden parantamiseksi ja pitäytyy päätöksessään, jonka mukaan koulut toimittavat suunnitelman turvallisuuden parantamisesta vuoden 2021 ensimmäiseen lautakunnan kokoukseen. 

Valmistelija

 • Olli Lipponen, sivistysjohtaja, olli.lipponen@rautalampi.fi

Perustelut

Kunnanvaltuutettu ja sivistysalautakunnan jäsen Sari Hintikka-Varis on tehnyt valtuustoaloitteen 29.9.2020, jossa hän tuo esiin huolensa koulujen turvallisuustilanteesta ja esittää, että koulut parantaisivat turvallisuuttaan päivittämällä tuvallisuussuunnitelmat sekä harjoittelemalla poikkeustilanteita. Lisäksi Hintikka-Varis esittää, että tehdään tarkka selvitys siitä, mitä toimia kouluissa voidaan tehdä turvallisuuden takaamiseksi. 

Sivistyslautakunta on käsitellyt koulujen turvallisuutta 7.10.2020 pidetyssä kokouksessa ja pyytänyt kouluilta suunnitelman turvallisuuden parantamiseksi vuoden 2021 ensimmäiseen kokoukseen. 

Koulutoimen toimenpiteet koulujen turvallisuuden parantamiseksi ovat seuraavat: 

­Perusopetuksen toimintakulttuurin uudistaminen

 • ­Tiimimallin kehittäminen kaikissa kouluissa. Tämä parantaa henkilökunnan vuorovaikutusta ja koulujen yhteisöllisyyttä. 
 • Oppilashuoltosuunnitelman päivitys. Tarkennetaan toimintamalleja ja -suunnitelmia sekä päivitetään vastuualueet eri tilanteissa ja toiminnoissa. 
 • Henkilöstön koulutus:
  • IPC-koulutus (Inter Personal CounselinG (oppilashuollon edustajat + yksi koulunkäynnin ohjaaja, jolla psyk.sair.hoit. koulutus)
  • NePsy –valmennus (käytössä, lisää osaajia mahdollisesti tulossa)
  • lapset puheeksi mallin pilotointi (koulutus kevät 2021, käyttöönotto syksy 2021)
  • Valteri-koulun tuki ja koulutukset (haastavien oppilaiden kohtaaminen ja arjen turvallisuus)
  • Parasta ennen-hanke (tiimityöskentelyn kehittäminen)

­Työnohjaus toimintakulttuurin muutoksen tukena

 • Matti Lohen koulun johtotiimin työnohjaus toimintakulttuurin muutoksen tukena. 

­Vuorovaikutuksen kehittäminen, sisäinen ja ulkoinen

 • Viestinnän prosessien tarkastelu ja viestintään liittyvien roolien ja vastuiden selkiyttäminen. 
 • Markkinoinnin kehittäminen. Koulujen markkinoinnin liittäminen paremmin osaksi kunnan markkinointia ja strategiaa

­Monialainen työskentely 

 • Koulujen henkilöstön, oppilashuollon, sosiaalitoimen ja Ankkuri –ryhmän yhteistyön tiivistäminen
 • Toimintamallien ja vastuualueiden tarkentaminen ja sopiminen
 • ­Perhekeskus –malli
  • LAPE-työryhmä
  • Lasten ja nuorten hyvinvointiryhmä
 • Yli toimialarajojen tehtävä yhteistyö­
  • Koulutoimi, sosiaalitoimi, nuorisotoimi

Toiminnan harjoittelu

 • Vuosittain toteutettavat sisällesuojautumisharjoitukset, poistumisharjoitukset ja turvakävelyt
 • Yhdessä viranomaisten kanssa. 

­

­Yli kuntarajojen tehtävä yhteistyö

 • ­Pyritään perustamaan opetuspalveluiden turvallisuusverkosto Savo Grow kuntien kesken
 • Koulujen rehtoreiden säännölliset tapaamiset

 

 

 

 

 

Vaikutusten arviointi:(alleviivattuna)

- Henkilöstövaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta

- Lapsivaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta

- Ympäristövaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta

- Yritysvaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta

Ehdotus

Esittelijä

 • Olli Lipponen, sivistysjohtaja, olli.lipponen@rautalampi.fi

Lautakunta merkitsee koulujen turvallisuutta parantavat toimet tietoon saatetuksi. 

Päätös

Lautakunta merkitsee koulujen turvallisuutta parantavat toimet tietoon saatetuksi. Koulujen turvallisuutta parantavat toimenpiteet lähetetään edelleen kunnanhallitukselle ja - valtuustolle vastauksena valtuustoaloitteeseen.