Sivistyslautakunta, kokous 20.1.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 14 Muut asiat

Perustelut

Otetaan käsiteltäväksi jäsenten muut mahdollisesti esille ottamat asiat.

Päätös

Ei muita asioita.