Sivistyslautakunta, kokous 20.1.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 6 Lukion uusi opetussuunnitelma 2021

RauDno-2021-19

Valmistelija

  • Olli Lipponen, sivistysjohtaja, olli.lipponen@rautalampi.fi

Perustelut

Opetussuunnitelman perusteet on Opetushallituksen antama valtakunnallinen määräys, jonka mukaan paikalliset opetussuunnitelmat laaditaan.

Opetushallitus on päättänyt 7.11.2019 lukion opetussuunnitelman perusteista nuorille tarkoitettua lukiokoulutusta varten. Lukion opetussuunnitelman perusteiden 2019 mukaan laadittu opetussuunnitelma otetaan käyttöön lukion aloittaneilla opiskelijoilla 1.8.2021 alkaen.

Uusi opetussuunnitelman otetaan käyttöön portaittain, vuosikurssi kerrallaan, alkaen syksystä 2021. 

Uuden opetussuunnitelman myötä lukion oppimäärä muuttuu nykyisestä 75:stä kurssista 150:een opintopisteeseen. 

Nykyiset kurssit muuttuvat opintojaksoiksi, joiden laajuus on 2-6 opintopistettä. Opintojakso voi muodustua yhden tai useamman oppiaineen moduuleista, jotka taas ovat opintojaksojen rakennuspalikoita. 

Uuden opetussuunnitelman myötä laaja-alaisen osaamisen osa-alueet tulevat perusopetusken tavoin osaksi oppiaineita. Laaja-alaisen osaamisen osa-alueet ovat 1) hyvinvointiosaaminen, 2) vuorovaikutusosaaminen, 3) monitieteinen ja luova osaaminen, 4) yhteiskunnallinen osaaminen, 5) eettisyys ja ympäristöosaaminen sekä 6) globaali- ja kulttuuriosaaminen. Laaja-alaisen osaamisen kokonaisuuksia arviodiaan opintojaksojen aikana osana formatiivista ja summatiivista arviointia. 

 

Rautalammin lukion osalta uutta opetussuunnitelmaa liitteineen on valmisteltu syksystä 2019 lähtien. Uusi opetussuunnitelma astuu voimaan syksyllä 2021 ja sitä lähdetään toteuttamaan portaittain ensimmäisen vuoden opiskelijoista. Koko lukio noudattaa uutta opetussuunnitelmaa lukuvuonna 2023-2024. 

 

 

 

 

Vaikutusten arviointi:(alleviivattuna)

- Henkilöstövaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta

- Lapsivaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta

- Ympäristövaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta

- Yritysvaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta

Ehdotus

Esittelijä

  • Olli Lipponen, sivistysjohtaja, olli.lipponen@rautalampi.fi

Sivistyslautakunta päättää hyväksyä lukion uudet opetussuunnitelman perusteet liitteineen.

Päätös

 

Sivistyslautakunta päättää hyväksyä lukion uudet opetussuunnitelman perusteet liitteineen.