Sivistyslautakunta, kokous 20.1.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 11 Koulujen sekä esiopetuksen työ- ja vapaapäivät 2021-2022

RauDno-2021-24

Valmistelija

  • Olli Lipponen, sivistysjohtaja, olli.lipponen@rautalampi.fi

Perustelut

Sivistyslautakunta hyväksyy Rautalammin kunnan hallintosäännön mukaan koulujen työ- ja vapaapäivät lukuvuosittain. 

Sivistysjohtaja on tehnyt ehdotuksen koulujen ja esiopetuksen lukuvuoden 2021-2022 työ- ja vapaapäivistä (liitteenä)

Ehdotus

Esittelijä

  • Olli Lipponen, sivistysjohtaja, olli.lipponen@rautalampi.fi

Sivistyslautakunta päättää hyväksyä lukuvuoden 2021-2022 työ- ja vapaapäivät ehdotuksen mukaisesti. 

Päätös

Sivistyslautakunta päättää hyväksyä lukuvuoden 2021-2022 työ- ja vapaapäivät ehdotuksen mukaisesti.