Sivistyslautakunta, kokous 20.1.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 5 Ilmoitusasiat

Valmistelija

  • Merja Koivula-Laukka, hallintojohtaja, merja.koivula-laukka@rautalampi.fi

Perustelut

Toimielimen tietoon esitellään seuraavat asiat:

 

Kouluverkkoselvitys on käynnistynyt 12.1.2021 pidetyllä palaverilla selvitystä tekevän tahon kanssa. Sivistystoimesta on toimitettu tausta-aineisto selvitystä tekevälle organisaatiolle tammikuun toisella viikolla 2021. Kouluverkkoselvitys ja sen pohjalta tehtävät päätökset tulevat lautakunnan käsittelyyn helmikuun kokouksessa 17.2.2021. 

Ehdotus

Esittelijä

  • Anu Sepponen, kunnanjohtaja, anu.sepponen@rautalampi.fi

Ilmoitusasiat merkitään tietoon saatetuksi. 

Päätös

 

Ilmoitusasiat merkitään tietoon saatetuksi.