Sivistyslautakunta, kokous 20.1.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 7 Finest future -hankkeen hyödyntäminen lukion opiskelijamäärän kasvattamisessa.

RauDno-2021-20

Valmistelija

  • Olli Lipponen, sivistysjohtaja, olli.lipponen@rautalampi.fi

Perustelut

Finest Future on organisaatio, jonka taustalla vaikuttavaa muun muassa Roviosta tuttu Peter Vesterbacka. Organisaatio pyrkii kehittämään ja edistämään suomalaista yrittäjyyttä, koulutusta ja ympäristön hyvinvointia. Suuressa mittakaavassa heidän tavoiteensa ulottuvat myös globaalille tasolle ympäristön suojelussa ja suomalaisen koulutusosaamisen hyödyntämisessä niin yrittäjyydessä kuin koulutusviennissä. Yhtenä tavoitteena Finest Futurella on ulkomaalaisten korkeakouluopiskelijoiden lisääminen Suomessa. Heidän tavoitteenaan on, että suomalaisia lukioita voitaisiin käyttää väylänä myös suomalaisiin korkeakouluopintoihin. Ulkomaalaiset, jotka käyvät suomalaisen lukion ja korkeakoulun ovat hyvässä asemassa tänne asumaan jäämisessä ja esimerkiksi yritystoiminnan aloittamisessa. Sen sijaan, että me viemme suomalaisia opettajia ulkomaille, voimme yrittää tuoda ulkomaalaisia opiskelijoita Suomeen. 

Finest Furute ja Rautalammin kunta ovat käyneet neuvoteluja pilottihankkeesta, joka käynnistyy syksyllä 2021. Pilottihankkeessa Suomeen tuodaan opiskelijoita Vietnamista ja Uzbekistanista, noin 30 opiskelijaa kummastakin. Opiskelijat ovat aloittaneet suomenkielen opinnot tammikuussa 2021 ja he saavuttavat ennen Suomeen saapumista A2-tasoisen kielitason.  Sivistysjohtaja on alustavasti luvannut, että Rautalammin kunta ja lukio voisivat ottaa Suomeen tulevista opiskelijoista pilottivaiheessa 10 uzbekistanilaista opiskelijaa. Tavoitteena on kasvattaa ulkomaalaisten opiskelijoiden määrä seuraavan viiden vuoden aikana reilusti.  

Rautalammin kunnan osalta hanketta viedään eteenpäin myönteisen sivistyslautakunnan ja kunnanhallituksen periaatepäätöksen jälkeen niin, että alustavat sopimus opiskelijoiden ottamisesta allekirjoitettaisiin tammikuun lopussa. 

Rahoitus ulkomaalaisten opiskelijoiden kouluttamiseen ollaan alustavien tietojen mukaan saamassa opetushallituksesta. Rautalammin kunnan kustannukseksi opiskelijoiden osalta jää 1000€ käsittelymaksu/opiskelija. Yhden opiskelijan kuntaan tuoma lukion valtionosuus on 8941€ vuonna 2021. 

Rautalammin kunta on vastaanottanut kiintiöpakolaisia vuodesta 2016 lähtien. Näin ollen kunnan valmiudet vastaanottaa ulkomaalaisia opiskelijoita ovat tällä hetkellä hyvät. 

Sivistysjohtaja toivoo sivistyslautakunnalta ja kunnanhallitukselta myötämielistä suhtautumista tähän hankkeeseen. 

 

 

Vaikutusten arviointi:(alleviivattuna)

- Henkilöstövaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta

- Lapsivaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta

- Ympäristövaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta

- Yritysvaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta

Ehdotus

Esittelijä

  • Olli Lipponen, sivistysjohtaja, olli.lipponen@rautalampi.fi

Sivistyslautakunta päättää hyväksyä projektin eteenpäinviemisen sillä ehdolla, että valtion rahoitus hankkeelle varmistuu. 

Päätös

 

Sivistyslautakunta päättää hyväksyä projektin eteenpäinviemisen sillä ehdolla, että valtion rahoitus hankkeelle varmistuu.