Sivistyslautakunta, kokous 18.3.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 18 Stipendihakemukset

RauDno-2020-131

Valmistelija

  • Olli Lipponen, sivistysjohtaja, olli.lipponen@rautalampi.fi

Perustelut

 

Rautalammin urheilijat Ry hakee stipendiä alamäkiluistelija Elias Vauhkoselle vuoden 2019 nuorten SM-kullasta. (liite) Hakemus on päivätty 29.12.2019. 

Kerkonkosken Ketterä Ry hakee stipendiä alamäkiluistelija Pietu Ponkkoselle juniorisarjan SM-pronssimitallista. (liite) Hakemus on päivätty 12.2.2020. 

 

Rautalammin kunnan urheilustiendisääntöjen mukaan hakemukset on toimitettava vapaa-ajan lautakunnalle (nykyisin sivistyslautakunta) kalenterivuosittain 1.10. mennessä. 

 

 

 

 

 

 

 

Vaikutusten arviointi:(alleviivattuna)

- Henkilöstövaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta

- Lapsivaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta

- Ympäristövaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta

- Yritysvaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta

Ehdotus

Esittelijä

  • Olli Lipponen, sivistysjohtaja, olli.lipponen@rautalampi.fi

Sivistysjohtaja ehdottaa, että sivityslautakunta päättää olla myöntämättä Rautalammin urheilijat Ry:n ja Kerkonkosken Ketterä Ry:n hakemia stipendejä. Hakemukset on toimitettu lautakunnalle myöhässä. 

Sivistysjohtaja ehdottaa myös, että lautakunta päättää uudistaa urheilustipendisääntöjä ja vastuuttaa sivistysjohtajan vastaamaan sääntöjen päivityksestä. Uudet säännöt käsitellään lautakunnassa huhtikuun kokouksessa ja esitetään edelleen kunnanhallituksen ja kunnanvaltuuston hyväksyttäväksi. 

Päätös

Lautakunta päättää myöntää stipendit voimassa olevan stipendiohjeistuksen mukaisesti. '

Samalla lautakunta toteaa ohjeistuksen olevan päivityksen tarpeessa ja määrää vapaa-aikasihteerin hoitamaan päivitystyötä. Päivitetty ohjeistus käsitellään toukokuun sivistyslautakunnassa ja toimitetaan edelleen kunnanvaltuustolle hyväksyttäväksi. 

Tiedoksi

vapaa-aikasihteeri