Sivistyslautakunta, kokous 18.3.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 19 Sivistyslautakunnan toimintakertomus ja tilinpäätös vuodelta 2019

RauDno-2020-56

Valmistelija

  • Olli Lipponen, sivistysjohtaja, olli.lipponen@rautalampi.fi

Perustelut

Sivistyslautakunta on laatinut tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen, josta yksikkökohtainen erittely liitteenä. Alla olevassa taulukossa on koottuna yksikkökohtaiset koonnit toimintakatteesta vuodelta 2019. 

 

Toimintakate TP 2018      TA 2019 TP 2019 tot %
    (sis. muutokset)    
Sivistyksen hallinto 60 531 53 252 54 222,07 101,2
Peruskoulutus 3 016 477 2 933 901 3 300 096,17 112,5
Lukio 969 390,67 938 238,00 989 643,63 105
Aikuiskoulutus 51 380,03 66 584,00 60 391,01 90,1
Julkinen liikenne 16 844,76 23 150,00 16 604,54 71,7
Päivähoito 1 129 131 1 181 109 1 079 484,00 91,4
Esiopetus 94 650 105 549 93 550,00 88,6
Kirjasto 287 965 277 063 277 543,00 100,1
Liikuntatoimi 231 279 237 056 231 760,00 102,3
Nuorisotoimi 74 817 70 643 69 986,00 99,1
Kulttuuritoimi 32 975 53 361 47 188,00 88,4

 

Tilinpäätökseen on laskettu lisätalousarviot 75000 € lukion henkilöstömenoihin ja 17 972 € perusopetukseen S2-opettajan palkkaamiseen. 

Sivistysiosaston toteuma 2019 oli yhteensä 6 220 471 € ja toteumaprosentti 104,7. Ylitystä talousarvioon  tuli yhteensä 280 000 €

Selittävänä tekijänä on budjetoitua 67 000 € suuremmat oppilaskuljetuskustannukset, Matti Lohen koulun 150 000 € budjetoitua suuremmat henkilöstökustannukset ja Kerkonjoen koulun 67 000 € budjetoitua suuremmat poistot. 

 

 

Vaikutusten arviointi:(alleviivattuna)

- Henkilöstövaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta

- Lapsivaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta

- Ympäristövaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta

- Yritysvaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta

Ehdotus

Esittelijä

  • Olli Lipponen, sivistysjohtaja, olli.lipponen@rautalampi.fi

Sivistyslautakunta hyväksyy sivistysosaston tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen vuodelta 2019 ja esittää kunnanhallitukselle sen hyväksymistä kunnan tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen osana.