Sivistyslautakunta, kokous 18.3.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 21 Muut asiat

Perustelut

Otetaan käsiteltäväksi jäsenten muut mahdollisesti esille ottamat asiat.

Keskusteltiin Matti Lohen koulun turvallisuustilanteesta. 
Sivistyslautakunta pyytää Matti Lohen koulun rehtorilta seuraavat selvitykset ja asiakirjat seuraavaan lautakunnan kokoukseen: 

1.     Turvallisuussuunnitelma ja -strategia
2.     Turvallisuuspoikkeamien määrä lukuvuosina 2018-2019 ja 2019-2020
3.     Selvityksen siitä, miten turvallisuuspoikkeamat raportoidaan