Sivistyslautakunta, kokous 18.3.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 12 Kokouksen avaus

Perustelut

Kokous avataan.

Ehdotus

Puheenjohtaja avaa kokouksen. 

Päätös

Puheenjotaja avasi kokouksen