Sivistyslautakunta, kokous 16.12.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 111 Muut asiat

Perustelut

Otetaan käsiteltäväksi jäsenten muut mahdollisesti esille ottamat asiat.

Päätös

Ei muita asioita