Sivistyslautakunta, kokous 16.12.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 109 Kirjaston tilavuokrien tarkastaminen

RauDno-2020-816

Valmistelija

  • Seija Österberg, kirjastonjohtaja, seija.osterberg@rautalampi.fi

Perustelut

Osana Rautalammin kunnan talouden tasapainotusohjelmaa kirjaston kokoustilojen käyttömaksut on otettu tarkastelun alle. Kiinteistökustannukset ovat nousseet edellisen tarkistuksen jälkeen, joka on tehty 1.1.2016. Tavoitteena hintojen tarkistuksessa on saada lisätuloja kattamaan tilojen ylläpidon kustannuksia. Käyttömaksukäytäntöä on myös selkeytetty ja yhdenmukaistettu tarkastuksen yhteydessä.

Uusi hinnoittelumalli tulisi voimaan 1.1.2021 ja olisi voimassa toistaiseksi. 

 

 

 

 

Vaikutusten arviointi:(alleviivattuna)

- Henkilöstövaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta

- Lapsivaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta

- Ympäristövaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta

- Yritysvaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta

Ehdotus

Esittelijä

  • Olli Lipponen, sivistysjohtaja, olli.lipponen@rautalampi.fi

Sivistyslautakunta päättää hyväksyä liitteen mukaiset kirjaston tilavuokrat. 

Päätös

Sivistyslautakunta päättää hyväksyä liitteen mukaiset kirjaston tilavuokrat. 

Liitteet

Oheismateriaali