Rakennuttamisjaosto, kokous 24.10.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 33 Runkovesiputken saneeraus, urakoitsijan valinta

RauDno-2019-637

Valmistelija

  • Antti Tuppura, tekninen johtaja, antti.tuppura@rautalampi.fi

Perustelut

Rautalammin kunnan tekninen osasto on pyytänyt tarjousta runkovesijohdon saneerauksesta. Saneerattava runkovesijohto sijaitsee Rautalammin kirkonkylällä, kantatien 69 varrella. Saneeraustyön kustannusarvio tässä vaiheessa on noin 75.000 - 90.000 €.

Tarjoukset pyydettiin viideltä (5) urakoitsijalta. Tarjoukset pyydettiin palauttamaan 14.10.2019 klo 15.30 mennessä. Määräaikaan mennessä saatiin kolme (3) tarjousta. Kaikki tarjoukset täyttivät tarjouspyynnössä esitetyt vaatimukset.

Tarjouspyynnössä pyydettiin tuntihintaa kaivinkoneelle, apumiehelle ja lv-asentajalle. Laatuosiossa pyydettiin tietoja urakoitsijan kokemuksesta vastaavanlaisissa saneerauksissa, tietoja urakoitsijan konekalustosta ja lv-alan kokemuksesta. Tarjouspyynnössä hinnan osuus oli 70 % ja laadun osuus 30 %. 

Kokonaisedullisimman tarjouksen teki Maanrakennus Sami Lehmonen Oy.

 

 

 

 

 

 

Vaikutusten arviointi:(alleviivattuna)

- Henkilöstövaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta

- Lapsivaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta

- Ympäristövaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta

- Yritysvaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta

Ehdotus

Esittelijä

  • Antti Tuppura, tekninen johtaja, antti.tuppura@rautalampi.fi

Rakennuttamisjaosto päättää valita runkovesijohdon saneerausurakan suorittajaksi Maanrakennus Sami Lehmonen Oy:n.

Päätös

Asian käsittelyn ajaksi Jouko Korhonen jääväsi itsensä ja poistui kokoussalista ja puheenjohtajana toimi tämän pykälän ajan Sami Räsänen. Teknisen johtajan ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Tiedoksi

Tarjoajat, tekla

Liitteet

Oheismateriaali