Rakennuttamisjaosto, kokous 24.10.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 35 LISÄPYKÄLÄ: Rakennettujen siirtoviemärien varrella olevien kiinteistöjen yhdistäminen viemäriverkostoon ja niihin liittyvät talojohdot, Repolantien vesi- ja viemärilinja (lisäpykälä)

RauDno-2019-651

Valmistelija

  • Antti Tuppura, tekninen johtaja, antti.tuppura@rautalampi.fi

Perustelut

Rakennettujen siirtoviemärien varrella olevien kiinteistöjen yhdistäminen viemäriverkostoon ja niihin liittyvät talojohdot – hanke on käynnissä. Kiinteistöjä on yhdistetty viemäriverkostoon mm. Rannikkolan, Talvitien, Hankavedenrannantien, Peurasuontien, Kerkonkoskentien, Kerkontien alueilla.

Kerkonkoskella Repolantiellä vesi- ja viemärirungon tekeminen mahdollistaisi noin kymmenen kiinteistön liittämisen vesi- ja viemäriverkostoon. Runkolinjan pituus on noin 1900 metriä ja kustannukset ovat noin 27.000 €.

Hankkeelle on varattu vuodelle 2019 määrärahaa 140.000 €, joista tähän mennessä on käytetty noin 110.000 €.

 

Vaikutusten arviointi:(alleviivattuna)

- Henkilöstövaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta

- Lapsivaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta

- Ympäristövaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta

- Yritysvaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta

Ehdotus

Esittelijä

  • Antti Tuppura, tekninen johtaja, antti.tuppura@rautalampi.fi

Rakennetaan vesi- ja viemärirunkolinja Repolan tielle. Työ teetetään lisätyönä Maansiirto Järveläisellä.  

Päätös

Hyväksyttiin yksimielisesti.