Rakennuttamisjaosto, kokous 24.10.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 34 LISÄPYKÄLÄ: Kunnanviraston ilmanvaihtokoneen uusinta (lisäpykälä)

RauDno-2019-650

Valmistelija

  • Antti Tuppura, tekninen johtaja, antti.tuppura@rautalampi.fi

Perustelut

Kunnanvirastossa on talvella ja keväällä 2019 selvitetty iv-laitteissa mahdollisesti olevia kuitulähteitä. Selvityksissä havaittiin, että kunnanviraston Rautakunnon puoleiseen päätyyn johtavat ilmanvaihtokanavat ovat kuitulähteitä. Kyseiset kanavat ovat rakenteellisesti hankalassa paikassa, joten ne joudutaan poistamaan käytöstä. Tällöin joudutaan hankkimaan ja asentamaan uusi iv-kone, joka palvelee kunnanviraston Rautakunnon puoleista päätyä.

Tekninen osasto on pyytänyt kahdelta yritykseltä tarjoukset koneen uusimisesta: Pieksämäen Peltityö (38.000 €) ja Suomen Talotekniikka Pieksä Oy (19.000 €). Näiden kustannusten lisäksi rakennuttajan pitää varautua sähkö- ja rakennustöihin. Sähkö- ja rakennustöihin arvioidaan menevän 3.500 €.

 

Vaikutusten arviointi:(alleviivattuna)

- Henkilöstövaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta

- Lapsivaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta

- Ympäristövaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta

- Yritysvaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta

Ehdotus

Esittelijä

  • Antti Tuppura, tekninen johtaja, antti.tuppura@rautalampi.fi

Valitaan iv-työn suorittajaksi Suomen Talotekniikka Pieksä Oy. Lisäksi rakennuttamisjaosto päättää, että töitä ei aloiteta, ennen kuin valtuusto on tehnyt päätöksen, myönnetäänkö kyseiselle työlle lisämääräraha.

 

Päätös

Hyväksyttiin yksimielisesti.