Rakennuttamisjaosto, kokous 17.6.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 16 LISÄPYKÄLÄ: Terveyskeskuksen ja kirjaston jäähdytys, urakoitsijan valinta (lisäpykälä)

Rau-2019-439

Valmistelija

  • Antti Tuppura, tekninen johtaja, antti.tuppura@rautalampi.fi

Perustelut

Rautalammin kunnan tekninen osasto on pyytänyt tarjouksia terveyskeskuksen ja kirjaston osittaisista jäähdytyksistä 6.5.2019. Tarjoukset on pyydetty neljältä (4) urakoitsijalta.

 Tarjoukset saatiin kahdelta (2) yritykseltä, Kiinteistötekniikka Ykkönen Oy (28.656,40 €, alv 24 %) ja Sisä-Savon Sähkö Oy (17.033,88 €, alv 24 %)

Jäähdytyksen suunnittelija Niko Solehmainen, Hydromen Oy ja kiinteistömestari Markku Karhu ovat tarkastaneet saadut tarjoukset ja todenneet ne tarjouspyynnön mukaisiksi.

Osa jäähdytyslaitteista olisi aikataulullisesti mahdollista asentaa heinäkuun aikana. Loput asennukset tehtäisiin elokuussa 2019.

 

Vaikutusten arviointi:(alleviivattuna)

- Henkilöstövaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta

- Lapsivaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta

- Ympäristövaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta

- Yritysvaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta

Ehdotus

Esittelijä

  • Antti Tuppura, tekninen johtaja, antti.tuppura@rautalampi.fi

Rakennuttamisjaosto päättää valita jäähdytysurakoitsijaksi Sisä-Savon sähkö Oy:n. Lisäksi rakennuttamisjaosto päättää esittää kunnanhallitukselle 6.500 euron lisämäärärahan myöntämistä kirjaston jäähdytykseen.

 

Päätös

Joni-Matti Kuikka esitti, että terveyskeskuksen jäähdytys toteutetaan vuonna 2019 ja, että kirjaston jäähdytys siirretään vuodelle 2020. Tiina J Puranen kannatti esitystä. Joni-Matti Kuikan esitys voitti äänin 3-0.


Muutoksenhaku

Koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa, oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta ei saa tehdä. (Kuntalaki 410/2015 § 136)