Perusturvalautakunta, kokous 24.3.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 29 Nimeämispyyntö ict-palveluiden kehittämisen vaatimusmäärittelyn ohjausryhmään

RauDno-2021-180

Valmistelija

  • Kirsi Solmari, perusturvajohtaja, kirsi.solmari@rautalampi.fi

Perustelut

Pohjois-Savossa on edellisen maakuntauudistuksen aikana tunnistettu ja sovittu priorisointijärjestyksestä eri SOTE-tietojärjestelmien suhteen. Osana suunnittelua on todettu, että sosiaalihuollon osalta yhteisen ja uuden asiakastietojärjestelmän vaatimusmäärittely ja hankinnan valmistelu tulisi käynnistää. UNA Oy:n kautta on nyt alkamassa usean sairaanhoitopiirin alueen yhteinen sosiaalihuollon asiakastietojärjestelmän hankinnan valmistelu. Tietohallinnon alueellisessa neuvottelukunnassa on hyväksytty projektiesitys Pohjois-Savon alueen valmisteluprojektin käynnistämisestä. Tavoitteena on tuottaa UNA Oy:n koordinoimassa yhteistyössä sosiaalihuollon tarpeista lähtevien järjestelmäuudistusten vaatimus- ja määrittelyaineistot. Valmisteluprojektin lopputuloksena on valmius hankinnan aloittamiseen, valmisteluprojekti ei sisällä kilpailutusvaihetta.           

Projektin käynnistämistä varten Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri (Kirje Tietohallinto 11007 524/2021 Sami Haapamäki) pyytää Pohjois-Savon kuntia sekä Ylä-Savon SOTE ky organisaatiota nimeämään ohjausryhmään edustajansa 15.3.2021 mennessä. Ohjausryhmän jäseneksi pyydetään nimeämään, joko sosiaalipalvelujen tai tietohallinnon johtotehtävissä toimiva henkilö. Useamman organisaation on mahdollista nimetä ohjausryhmään yhteinen edustaja, jolloin pyydetään ilmoittamaan, mitä organisaatioita henkilö edustaa. Alueen organisaatioilta tarvitaan vahva sitoutuminen projektin resursointiin sosiaalihuollon substanssin ja tietohallinnon osalta. Projektin suunniteltu aikataulu on 15.2.2021 – 31.10.2021.

SavoGrow-alueen perusturvajohtajat (Pielavesi, Keitele, Tervo, Vesanto, Rautalampi ja Suonenjoki) ovat selvittäneet hankepäällikkö Sami Haapamäeltä, voidaanko ohjausryhmään alueen kuntia edustamaan nimettä kaksi henkilöä. Kahden henkilön nimeäminen on mahdollista. Yhteisesti sopien on päätetty ehdottaa nimettäväksi kaikkia kuntia edustamaan Tietohallinnon osalta järjestelmäasiantuntija Jani Nuutista Tervosta sekä sosiaalihuollon edustajaksi osastosihteeri Anne Kauhasta Pielavedeltä. Molemmat ehdotetut henkilöt ovat antaneet suostumuksensa tehtävään.

 

Vaikutusten arviointi:(alleviivattuna)

- Henkilöstövaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta

- Lapsivaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta

- Ympäristövaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta

- Yritysvaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta

Ehdotus

Esittelijä

  • Kirsi Solmari, perusturvajohtaja, kirsi.solmari@rautalampi.fi

Sosiaalihuollon toiminnan muutoksista ja tarpeista johdettu ict-palveluiden kehittämisen vaatimusmäärittelyn ohjausryhmään Rautalammin kuntaa edustamaan esitetään tietohallinnon järjestelmäasiantuntija Jani Nuutista Tervosta sekä sosiaalihuollon osastosihteeri Anne Kauhasta Pielavedeltä.

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin UNA-hanke

Muutoksenhaku

Koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa, oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta ei saa tehdä. (Kuntalaki 410/2015 § 136)