Perusturvalautakunta, kokous 24.3.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 33 Muistutuksen perusteella annettu vastaus

Salassa pidettävä, Julkisuuslaki (621/1999) § 24