Perusturvalautakunta, kokous 24.3.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 32 Ilmoitusasiat

Valmistelija

 • Kirsi Solmari, perusturvajohtaja, kirsi.solmari@rautalampi.fi

Perustelut

Perusturvalautakunnan tietoon esitellään seuraavat asiat:

Sosiaali- ja terveysministeriö:

 • Kuntainfo 1/2021 - Covid-19-rokotukset henkilöille, joilla ei ole  kotikuntaa Suomessa.

 

Valviran (Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto) ilmoitus yksityisen terveydenhuollon tuottajan toimipaikan lopettamisesta:

 • Tutoris Oy, Oulu (Pohjois-Savon aluekeskus, Lounais-Suomen aluekeskus ja Päijät-Hämeen aluekeskus).

Valviran ilmoitus yksityisenterveydenhuollon palvelutoiminnan alkamisesta:

 • Tohtorisi Oy, Kempele

 

Valviran päätöksiä yksityisen terveydenhuollon palvelujen antamista koskeva luvan muuttaminen:

 • Attentio Oy, Jyväskylä
 • 9Lives Ensihoito Oy, Helsinki
 • Coronaria Contextia Oy, Oulu

 

Valviran päätös lupa yksityisen terveydenhuollon palvelujen antamiseen:

 • Tohtorisi Oy, Kempele

 

Aluehallintoviraston päätös 16.2.2021 (ISAVI/6903/2020) ilmoituksenvaraisten yksityisten sosiaalipalvelujen rekisteröinti, uusi ilmoitus:

 • MLT-Palvelut Oy, Rautalampi

 

Aluehallintoviraston päätös 25.2.2021 (ISAVI/634/2021) yksityisen terveydenhuollon palvelujen antamista koskevan luvan muuttaminen/uuden toimipaikan lisäys:

 • Coronaria Fysiopalvelu Kunto Kuopio Oy

 

 

 

 

Ehdotus

Esittelijä

 • Kirsi Solmari, perusturvajohtaja, kirsi.solmari@rautalampi.fi

Ilmoitusasiat merkitään tietoon saatetuksi. 

Päätös

Hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa, oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta ei saa tehdä. (Kuntalaki 410/2015 § 136)