Perusturvalautakunta, kokous 24.3.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 31 Ilmoitus yksityisten sosiaalipalvelujen tuottamisesta

RauDno-2021-189

Valmistelija

  • Kirsi Solmari, perusturvajohtaja, kirsi.solmari@rautalampi.fi

Perustelut

Familar Oy, Familar Avopalvelut Pohjois-Savo on tehnyt ilmoituksen yksityisestä sosiaalipalvelujen tuottamisesta 1.3.2021 alkaen Rautalammin alueella. Familar Oy, Familar Avopalvelut Pohjois-Savo  tuottaa palveluita: Perhetyö, lapsiperheet: Sosiaalihuoltolain mukainen perhetyö, lastensuojelulain mukainen perhetyö, perhetyö ja yksilötyö. Toimintaan kuuluu myös erityisentuen palvelu, perhearvio, ammatillinen tukihenkilötoiminta, toimeksiantosuhteen perhehoidon palvelut ja tukiperhetoiminta.

 

Vaikutusten arviointi:(alleviivattuna)

- Henkilöstövaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta

- Lapsivaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta

- Ympäristövaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta

- Yritysvaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta

Ehdotus

Esittelijä

  • Kirsi Solmari, perusturvajohtaja, kirsi.solmari@rautalampi.fi

Perusturvalautakunta hyväksyyFamilar Oy, Familar Avopalvelut Pohjois-Savon tekemän ilmoituksen yksityisten sosiaalipalvelujen tuottamisesta ja hyväksyy sen yksityisten sosiaalipalveluiden rekisteriin.

Päätös

Hyväksyttin.

Tiedoksi

Familar Oy, Familar Avopalvelut Pohjois-Savo, Aluehallintovirasto

Liitteet

Oheismateriaali


Muutoksenhaku

Koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa, oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta ei saa tehdä. (Kuntalaki 410/2015 § 136)