Perusturvalautakunta, kokous 24.3.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 30 Ilmoitus yksityisten sosiaalipalvelujen tuottamisesta

RauDno-2021-188

Valmistelija

  • Kirsi Solmari, perusturvajohtaja, kirsi.solmari@rautalampi.fi

Perustelut

Jatkopolut Oy, Avopalvelut Kuopio on tehnyt ilmoituksen yksityisten sosiaalipalvelujen tuottamisesta 1.3.2021 alkaen Rautalammin alueella. Jatkopolut Oy, Avopalvelut Kuopio tuottaa sosiaalihuoltolain mukaista perhetyötä, lastensuojelulain mukaista perhetyötä, perhetyön yksilötyöskentelyä sekä ammatillista tukihenkilötoimintaa. Hakemus liitteenä.

 

Vaikutusten arviointi:(alleviivattuna)

- Henkilöstövaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta

- Lapsivaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta

- Ympäristövaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta

- Yritysvaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta

Ehdotus

Esittelijä

  • Kirsi Solmari, perusturvajohtaja, kirsi.solmari@rautalampi.fi

Perusturvalautakunta hyväksyy Jatkopolut Oy, Avopalvelut Kuopion tekemän ilmoituksen yksityisestä sosiaalipalvelujen tuottamisesta ja hyväksyy Jatkopolut Oy, Avopalvelut Kuopion yksityisten sosiaalipalveluiden tuottajien rekisteriin.

 

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

Jakopolut Oy, Avopalvelut Kuopio ja Aluehallintovirasto.

Liitteet

Oheismateriaali


Muutoksenhaku

Koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa, oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta ei saa tehdä. (Kuntalaki 410/2015 § 136)