Perusturvalautakunta, kokous 24.2.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 23 Perusturvaosaston toimintakertomus ja tilinpäätös vuodelta 2020

RauDno-2021-124

Valmistelija

  • Kirsi Solmari, perusturvajohtaja, kirsi.solmari@rautalampi.fi

Perustelut

Perusturvaosastolla on laadittu toimintakertomus ja tilinpäätös vuodelta 2020, ovat liitteenä. Sekä talousraportit tilanteen 15.2.2021 tilanteen mukaan.

 

Toimintakate TP 2018 TP 2019 TA 2020 Tot 1-12kk/2020 tot. % taso
Perusturvan hallinto 231 838 228 212 227 459 233 780 102,8 307
Sosiaalipalvelut 3 240 619 3 691 281 3 858 498 3 651 337 94,8 310
     Sosiaalipalvelujen hallinto 150 937 177 079 179 666 164 579 91,6 3025
     Kehitysvammahuolto 1 211 472 1 402 073 1 403 918 1 265 229 90,4 3030
     Sosiaalityö 601 087 664 918 558 956 796 607 142,5 3040
     Mielenterveyspalvelut 424 458 391 454 367 779 422 594 114,9 3050
     Vammaispalvelut 739 951 961 357 1 254 566 878 533 70 3055
     Toimeentulotuki 112 728 94 397 89 500 123 923 138,5 3090
Kotihoito ja vanhuspalvelut 2 866 568 2 850 865 2 993 877 3 091 088 103,2 330
     Kotihoito 1 330 478 1 210 817 1 501 643 1 604 835 106,9 3110
     Palveluasuminen vanhukset 860 118 961 750 703 127 679 729 96,7 3120
     Ostopalvelut vanhukset 662 360 676 354 774 822 807 473 104,2 3130
Ravintokeskus -67 320 -87 774 -53 713 -32 237 60,0 335
Kansanterveystyö 3 150 310 3 162 176 3 472 060 3 466 353 99,8 360
Erikoissairaanhoito 4 758 181 4 857 094 5 214 907 5 106 572 97,9 370
Ympäristöterveydenhuolto 179 884 195 470 199 420 189 274 94,9 380

 

Sosiaalitoimen tilinpäätös näyttää toteutumana 98,9 % ja terveydenhuollon tilinpäätös näyttää toteutumana 98,6 %.

Tämä taloustilanne on otettu 15.2.2021 tilanteen mukaan pyydetystä raportista. Ei ole tietoa, sisältääkö raportti vielä kaikkia sisäisiä kustannuksia. Terveydenhuollon osalta tilanne saattaa hiukan elää, muttei ole tullut vielä mitään lopullista tietoa perusturvaan.

 

Vaikutusten arviointi:(alleviivattuna)

- Henkilöstövaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta

- Lapsivaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta

- Ympäristövaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta

- Yritysvaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta

Ehdotus

Esittelijä

  • Kirsi Solmari, perusturvajohtaja, kirsi.solmari@rautalampi.fi

Perusturvalautakunta hyväksyy perusturvan tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen vuodelta 2020 ja esittää kunnanhallitukselle sen hyväksymistä kunnan tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen osana.

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

Kunnanhallitus

Muutoksenhaku

Koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa, oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta ei saa tehdä. (Kuntalaki 410/2015 § 136)