Perusturvalautakunta, kokous 12.3.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 23 Perusturvaosaston toimintakertomus ja tilinpäätös vuodelta 2019

RauDno-2020-56

Valmistelija

  • Kirsi Solmari, perusturvajohtaja, kirsi.solmari@rautalampi.fi

Perustelut

Perusturvaosastolla on laadittu toimintakertomus ja tilinpäätös vuodelta 2019, ovat liitteenä.

Toimintakate TP 2017 TP 2018 TA 2019 TP 2019 tot%
           
Perusturvan hallinto 190 758 231 838 217 553 228 212 104,90
Sosiaalipalvelut 3 247 673 3 240 633 3 390 730 3 691 282 108,90
Kotihoito ja vanhuspalvelut 2 820 555 2 866 570 3 055 557 2 850 866 93,30
Ravintokeskus -95 340 -67 320 -51 187 -87 775 171,50
Kansanterveystyö 2 496 558 3 150 311 3 449 004 3 162 177 91,70
Erikoissairaanhoito 5 362 151 4 758 181 5 109 162 4 857 095 95,10
Ympäristöterveydenhuolto 192 228 179 884 195 310 195 470 100,10

 

Tilinpäätöslukemat  sisältävät myönnetyt lisätalousarviorahat jotka olivat  sosiaalitoimeen 57.000 € ja terveydenhuoltoon 242.000 €.

Sosiaalitoimen tilinpäätös näyttää toteutumana 101,1 % ja euroina ylitys tekee 69.932 €. Selittävänä tekijänä on ostopalvelun tarve, jota ei ollut tiedossa lisämäärärahaa haettaessa ja kunnan sisäiset ostot, jotka oli talousarvioon alibudjetoitu.

Terveydenhuollossa tuli palautuksia 550 324,12 €, tämä koostuu perusterveydenhuollosta ja erikoissairaanhoidosta. Näin ollen toteutuma on 93,8 % ja talousarvio terveydenhuollon osalta 538 734 € alijäämäinen.

 

Vaikutusten arviointi:(alleviivattuna)

- Henkilöstövaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta

- Lapsivaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta

- Ympäristövaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta

- Yritysvaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta

Ehdotus

Esittelijä

  • Kirsi Solmari, perusturvajohtaja, kirsi.solmari@rautalampi.fi

Perusturvalautakunta hyväksyy perusturvan tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen vuodelta 2019 ja esittää kunnanhallitukselle sen hyväksymistä kunnan tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen osana.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin. 

Tiedoksi

Kunnahallitus

Muutoksenhaku

Koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa, oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta ei saa tehdä. (Kuntalaki 410/2015 § 136)