Perusturvalautakunta, kokous 12.3.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 24 Lähihoitajan toimen täyttöluvan hakeminen

RauDno-2020-110

Valmistelija

  • Kirsi Solmari, perusturvajohtaja, kirsi.solmari@rautalampi.fi

Perustelut

Kotihoidon lähihoitaja on irtisanoutunut 10.3.2020 alkaen.

Perusturvaosasto pyytää täyttölupaa em. lähihoitajan toimeen 10.3.2020 alkaen. Tehtäviä ei voida muutoin järjestää, eikä tointa voida jättää täyttämättä lakisääteisten tehtävien vaarantumatta.

 

 

Vaikutusten arviointi:(alleviivattuna)

- Henkilöstövaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta

- Lapsivaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta

- Ympäristövaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta

- Yritysvaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta

Ehdotus

Esittelijä

  • Kirsi Solmari, perusturvajohtaja, kirsi.solmari@rautalampi.fi

Perusturvalautakunta pyytää kunnanhallitukselta täyttölupaa lähihoitajan toimen täyttämiseksi 16.3.2020 alkaen.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin. 

Tiedoksi

Kunnanhallitus

Muutoksenhaku

Koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa, oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta ei saa tehdä. (Kuntalaki 410/2015 § 136)