Perusturvalautakunta, kokous 12.3.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 25 Kehitysvammaisten, vammaispalvelulain mukaisten, mielenterveyskuntoutujien ja ikääntyneiden tehostetun palveluasumisen hankinta 1.1.2021 alkaen

RauDno-2020-111

Valmistelija

  • Kirsi Solmari, perusturvajohtaja, kirsi.solmari@rautalampi.fi

Perustelut

Perusturvaosasto on vuonna 2016 antanut toimeksiannon Sansia Oy:lle (entinen IS-hankinta) kilpailuttaa asumispalvelut. Sopimukset ovat voimassa 31.12.2020 saakka. Hankinnan arvo on neljän vuoden sopimuskaudelta arviolta 8 M€, joten hankintalain mukainen ns. kynnysarvo ylittyy ja palveluasumisen ostopalvelut tulee kilpailuttaa 1.1.2021 alkaen.

Perusturvajohtaja on valmistellut hankinnan käynnistämistä alustavasti hankintayhtiö Sansia Oy:n kanssa. Kilpailutuksessa voidaan hyödyntää vuonna 2016 laadittuja asiakirjoja päivitettynä vastaamaan tämän hetkisiä palvelun laatuvaatimuksia. 

 

Vaikutusten arviointi:(alleviivattuna)

- Henkilöstövaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta

- Lapsivaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta

- Ympäristövaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta

- Yritysvaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta

Ehdotus

Esittelijä

  • Kirsi Solmari, perusturvajohtaja, kirsi.solmari@rautalampi.fi

Perusturvalautakunta päättää kilpailuttaa palveluasumisen ostopalvelut 1.1.2021 alkaen. Kilpailutuksen toteuttaa Sansia Oy. Kilpailutuksen toteuttamisesta yhteistyössä Sansia Oy:n kanssa vastaa perusturvajohtaja.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin. 

Tiedoksi

Sansia Oy

Muutoksenhaku

Koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa, oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta ei saa tehdä. (Kuntalaki 410/2015 § 136)