Perusturvalautakunta, kokous 12.3.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 26 Ilmoitusasiat

Valmistelija

  • Kirsi Solmari, perusturvajohtaja, kirsi.solmari@rautalampi.fi

Perustelut

Perusturvalautakunnan tietoon esitellään seuraavat asiat:

  1. Itä-Suomen aluehallintoviraston päätös 18.2.2020 ISAVI/5170/2019 ilmoituksenvaraisten sosiaalipalvelujen rekisteröinti Poikkis Oy, Rautalampi.

Ehdotus

Esittelijä

  • Kirsi Solmari, perusturvajohtaja, kirsi.solmari@rautalampi.fi

Perusturvalautakunta päättää merkitä ilmoitusasiat tietoonsa saatetuksi. 

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin. 


Muutoksenhaku

Koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa, oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta ei saa tehdä. (Kuntalaki 410/2015 § 136)