Perusturvalautakunta, kokous 12.2.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 11 Tehostetun palveluasumisen perusteet

RauDno-2019-763

Valmistelija

  • Anne Nieminen, palveluasumisen vastaava, anne.nieminen@rautalampi.fi

Perustelut

Tehostetun palveluasumisen perusteiden tarkoitus on selkiyttää palvelujen kohdentamista tehostettua palveluasumista tarvitseville rautalampilaisille.

Tehostettu palveluasuminen on asumismuoto, jossa asiakas saa ympärivuorokautisen hoivan ja huolenpidon. Se on tarkoitettu niille asiakkaille, jotka eivät enää selviydy kotonaan turvallisesti fyysisen tai  psyykkisen syyn tai muistin alenemisen vuoksi. Tehostetu palveluasuminen on avopalvelua.

Tehostetun palveluasumisen perusteet on liitteenä. 

 

Vaikutusten arviointi:(alleviivattuna)

- Henkilöstövaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta

- Lapsivaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta

- Ympäristövaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta

- Yritysvaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta

Ehdotus

Esittelijä

  • Kirsi Solmari, perusturvajohtaja, kirsi.solmari@rautalampi.fi

Perusturvalautakunta hyväksyy liitteen mukaisen tehostetun palveluasumisen perusteet 1.1.2020 alkaen.

Päätös

Hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa, oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta ei saa tehdä. (Kuntalaki 410/2015 § 136)