Perusturvalautakunta, kokous 12.2.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 5 Pöytäkirjojen nähtävänä pito

Rau-2019-712

Valmistelija

  • Kirsi Solmari, perusturvajohtaja, kirsi.solmari@rautalampi.fi

Perustelut

Kuntalain 140 §:n mukaan lautakunnan pöytäkirja siihen liitettyine oikaisuvaatimusohjeineen tai valitusosoituksineen pidetään tarkastamisen jälkeen yleisesti nähtävänä siten kuin siitä on ennakolta ilmoitettu.

 

Vaikutusten arviointi:(alleviivattuna)

- Henkilöstövaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta

- Lapsivaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta

- Ympäristövaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta

- Yritysvaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta

Ehdotus

Esittelijä

  • Kirsi Solmari, perusturvajohtaja, kirsi.solmari@rautalampi.fi

Perusturvalautakunta päättää, että perusturvalautakunnan pöytäkirjat pidetään nähtävänä siltä osin kuin asiat eivät ole salassa pidettäviä sosiaalitoimistossa kokousta seuraavana perjantaina, mikäli se on työpäivä, klo 9-15. Muutoin pöytäkirja julkaistaan kunnan nettisivuilla, lukuunottamatta salassa pidettävien asioiden osalta.

Päätös

Hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa, oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta ei saa tehdä. (Kuntalaki 410/2015 § 136)