Perusturvalautakunta, kokous 12.2.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 14 Perusturvaosaston menojen karsinta

RauDno-2020-57

Valmistelija

  • Kirsi Solmari, perusturvajohtaja, kirsi.solmari@rautalampi.fi

Perustelut

Rautalammin kunnanvaltuusto on kokouksessaan 17.12.2019 § 90 esittänyt perusturvaosaston talousarviomenoihin 2 %:n karsinnan, sisältäen ostopalvelut ja avustukset.

Perusturvaosastolla on valmisteltu menojen karsintaa ja valmisteltua esitystä on käsitelty myös talouden tasapainottamistyöryhmässä. Esitys menojen karsinnasta on:

Kp                
3260 Kokkatoiminnan ohjaajan 50% toimi täyttämättä (palkka ja sivukulut) 17783
3320 Pakolaisohjaaja 6kk työlomalla (palkka ja sivukulut)   20723
3700 Kehitysvammaisten kuntoutus ja päivätoiminta Vaalijala   5000
3700 Kehitysvammaisten kuntoutus ja päivätoiminta muut   4000
3310 Lastensuojelun avohuolto varattu 25000€       5000
3326 Lasten ja perhepalvelut shl varattu 2000     1000
3641 Mielenterveys- ja päihde asumispalvelut, varattu 438 923    30000
3360 Henkilökohtainen apu varattu 250 000       30000
3812 täydentävä tt-tuki varattu 20 t, toteuma        2000
3813 ehkäisevä tt-tuki, varattu 3200         1000
3816 työmarkkinatuen kuntaosuus, varattu 90 t      10000
3818 pakolaisten täydentävä tt-tuki varattu 10t      4000
3818 pakolaisten ehkäisevä tt-tuki, varatttu 1000     500
3270 keittiö, luovutaan kalliimmista raaka-aineista     5000
3630 Iäkkäiden palveluasumisen ostot, varattu 944t     20000
3720 vanhusten perhehoito         13000
              yht. 169006


Säästöillä on negatiivisia vaikutuksia kaikkien asiakasryhmien palvelutasoon ja -laatuun. Osalla säästöistä on vaikutusta myös muihin kunnan palveluihin, kuten perusopetukseen ja varhaiskasvatukseen. Säästötavoitteiden toteutuminen edellyttää sitä, että muiden osastojen tekemien säästöjen vaikutus ei johda kustannuksiin sosiaalipalveluissa. Iäkkäiden palveluasumisen ostojen vähentäminen sisältää riskin terveydenhuollon palveluiden käytön lisääntymiseen, mikäli kotihoidossa ei onnistuta ympärivuorokautisella kotihoidolla tukemaan yhä pidempään jatkuvaa kotona asumista.

 

Vaikutusten arviointi:(alleviivattuna)

- Henkilöstövaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta

- Lapsivaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta

- Ympäristövaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta

- Yritysvaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta

Ehdotus

Esittelijä

  • Kirsi Solmari, perusturvajohtaja, kirsi.solmari@rautalampi.fi

Perusturvalautakunta hyväksyy esitetyt leikkaukset perusturvan talousarvioon ja esittää ne kunnanhallitukselle ja mahdollisesti myöhemmin valtuustolle hyväksyttäväksi.

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

Kunnanhallitus, perusturvaosaston yksiköt

Muutoksenhaku

Koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa, oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta ei saa tehdä. (Kuntalaki 410/2015 § 136)