Perusturvalautakunta, kokous 12.2.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 7 Perusturvaosaston laskujen hyväksyjät vuonna 2020

RauDno-2019-735

Valmistelija

 • Kirsi Solmari, perusturvajohtaja, kirsi.solmari@rautalampi.fi

Perustelut

Hallintokunnan on vuosittain määrättävä ne henkilöt, jotka saavat hyväksyä perusturvalautakunnan laskut ja maksuosoitukset.

 

Vaikutusten arviointi:(alleviivattuna)

- Henkilöstövaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta

- Lapsivaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta

- Ympäristövaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta

- Yritysvaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta

Ehdotus

Esittelijä

 • Kirsi Solmari, perusturvajohtaja, kirsi.solmari@rautalampi.fi

Perusturvalautakunta määrää, että vuonna 2020 laskujen ja maksujen hyväksyjinä toimivat:

Perusturvajohtaja Kirsi Solmari:

 • Perusturvan hallinto
 • Sosiaalipalvelut
 • Kotihoito ja vanhuspalvelut
 • Ravintokeskus
 • Kansanterveystyö
 • Sairaanhoitolaitokset
 • Erittelemätön terveydenhuolto
 • Sijainen: sosiaalityöntekijä/kotihoidonohjaaja/palveluasumisen vastaava

 

Sosiaalityöntekijä / Lapsiperheet ja mielenterveys

Sosiaalityö:

 • 3300 Kasvatus- ja perheneuvola
 • 3310 Lastensuojelun avohuolto
 • 3315 Lastensuojelun laitoshoito
 • 3316 Lastensuojelun jälkihuolto
 • 3326 Lasten ja perheiden palvelut /SHL mukaiset
 • 3327 Sosh. avustukset kotitalouksille
 • 3350 Perhekodit, lastensuojelun perhehoito
 • 3410 Päihdehuolto

Mielenterveyspalvelut:

3641 Mt asumispalvelut

Toimeentulotuki:

 • 3815 Kuntouttava työtoiminta
 • 3816 Työmarkkinatuen kuntaosuus
 • Sijainen: Sosiaalityöntekijä

 

Sosiaalityöntekijä / Vammaispalvelut

Kehitysvammahuolto:

 • 3700 Kehitysvammaisten päivätoiminta ja kuntoutus
 • 3710 Kehitysvammaisten perhehoito
 • 3711 Kehitysvammaisten palveluasuminen
 • 3750 Kehitysvammaisten laitoshoito

Sosiaalityö:

 • 3325 Sosh. kuljetukset

Vammaispalvelut:

 • 3360 Henkilökohtainen apu
 • 3365 Vammaisavustukset (asunnon muutostyöt yms.)
 • 3611 Vammaisten ympärivuorokautinen asumispalvelu
 • 3612 Vammaisten kuljetuspalvelut
 • 3615 Muut palvelu

Toimeentuloturva:

 • 3812 Täydentävä toimeentulotuki 
 • 3813 Ehkäisevä toimeentulotuki
 • 3818 Pakolaisten täydentävä toimeentulotuki
 • 3819 Pakolaisten ehkäisevä toimeentulotuki
 • Sijainen: Sosiaalityöntekijä

 

Palveluasumisen vastaava Anne Nieminen:

Kotihoito:

 • 3125 Päivätoiminta

Palveluasuminen:

 • 3210 Palvelukoti Pauliina

Ostopalvelut:

 • 3630 Palveluasumisen ostot

Perhehoito:

 • 3720 Muu perhehoito
 • Sijainen: Kotihoidon vastaava

 

Kotihoidon vastaava Anne Haukka:

Kotihoito:

 • 3100 Kotipalvelu
 • 3110 Tukipalvelut
 • 3200 Omaishoidontuki

Sosiaalityö:

 • 3320 Perhetyö

 Rintamaveteraanien palvelut:

 • 3151 Rintamaveteraanien palvelut
 • Sijainen: Palveluasumisen vastaava

 

Kokkatoiminnan vastaava Kyllikki Kemppainen:

Kehitysvammahuolto:

 • 3260 Työkeskus
 • Sijainen: Kokkatoiminnan ohjaaja

 

Ravitsemispäällikkö Ritva Pöntinen:

Keskuskeittiö:

 • 3270 Keskuskeittiö
 • Sijainen: keittäjä

 

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

Kirjanpito, taloustoimisto, laskujen hyväksyjät

Muutoksenhaku

Koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa, oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta ei saa tehdä. (Kuntalaki 410/2015 § 136)